x

What future are you building?

Get insights from our founders and portfolio news straight to your inbox.

  • Portfolio News
  • 14 February 2010
  • 10 min read
  • Words: Northzone

Pål Engebretsen inntrer som styrleder i ChapDrive

(Trondheim 07/12/2010) – ChapDrive AS er glade for å presentere Pål Engebretsen (56) som styreleder i ChapDrive fra 7. Desember 2010. Tidligere styreleder Tellef Thorleifsson fortsetter som styremedlem.

Pål Engebretsen er konsernsjef i Bergen Group, et norsk industrikonsern med hovedfokus på offshore industri og avanserte spesialskip.

Pål Engebretsen har en bred erfaring fra topplederstillinger hos leverandører innenfor energisektoren. I sin tidligere karriere har han blant annet innhatt stillinger som viseadministrerende direktør i Nord-Trøndelag Energiverk, styreleder i ScandWind Group AS, vindturbinselskapet som nå er overtatt av GE Wind, styreleder i Sarepta Energi AS som utvikler vindprosjekter og nestleder i styret til kraftselskapet Eurokraft Norge AS.

Pål Engebretsen har en ingeniør utdannelse.

Styret i ChapDrive per 7. desember består av: Pål Engebretsen (styreleder), Torben Bjerre-Madsen, Tellef Thorleifsson, Joachim Cock, Marianne Blaauw, Jostein Vik og Steinar Fossen.
Om investorene:

Viking Venture AS
Viking Venture er en av de ledende teknologifokuserte venturefondene i Norge med 1,2 mrd under forvaltning. Investeringsselskapet fokuserer på selskaper involvert i IKT og energiteknologi. Viking Venture investerer typisk i selskaper som er klare for kommersialisering og vekst. Fondet er en veldig aktive eier med betydelig eierskap i porteføljeselskapene.

Investinor AS
Investinor AS investerer i selskaper basert i norge med stort potensial, internasjonal orientering og i fasene fra tidlig vekst til ekspansjon. Selskapet har 2,2 mrd under forvaltning og fokus på selskaper innenfor energi, “clean-tech”, maritim, marin og reisesektoren. Clean-tech og marin sektoren er av spesiell interesse med 500 millioner øremerket for den marine sektoren. Investinor AS har en investeringsstrategi som tilsier en investering sammen med andre investorer og opptil 70% av investeringen i hver runde. Investinor kan ta et eierskap opp til 49% i hvert portefølje selskap.

Northzone 
Northzone er et ledende Europeisk venture fond med fokus på Norden. NorthZone har en samlet forvaltningskapital på ca 2,8 mrd, og har kontorer i Oslo, Stockholm og København. NorthZone er aktivt engasjert i vel 35 teknologiselskaper med utspring i Norden og har bl.a. vært en ledende investor i Stepstone, Nextgentel, Mamut, Funcom, Revolt Technology, Norstel og T-VIPS.

Hafslund Venture AS
Hafslund Venture er en aktiv eier i vekstselskaper innen fornybar energi, energirelatert teknologi og konsepter tilknyttet Hafslunds verdikjede. Forvaltningskapitalen er på omtrent 4,5 mrd. kroner fordelt på 11 hovedinvesteringer, hvorav den integrerte solcelleprodusenten REC utgjør den største verdien. Ved å investere i eksterne selskaper og å trekke på Hafslunds konsernets kompetanse representerer Venture en fleksibel og kostnadseffektiv måte å drive forskning og utvikling med finansiell avkastning i fokus.

Energy Capital Management AS
Energy Capital Management AS forvalter Statoil sitt Venture fond. Energy Capital Management har total 1.2 mrd under forvaltning og investerer innen nye og renere energiløsninger. Energy Capital Management arbeider tett sammen med Statoil for å utvikle fremtidsrettet teknologi og markedsposisjoner for fornybar energiproduksjon.

Ytterligere informasjon
CEO: Jens Anders Jensen, Phone: +47 922 76 881
ChapDrive AS
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim, Norway
chapdrive@chapdrive.com
www.chapdrive.com